Список термінів

* Apache
* ASP
* CGI
* cron
* dns
* ftp
* html
* imap
* IP
* Microsoft SQL Serverl
* MySQL
* perl
* php
* phpMyAdmin
* pop3
* smtp
* SSH
* SSL
* VPS
* wap
* whois

* Домен
* Доменне ім’я
* Доменна зона
* Спам
* Хостинг

Apache HTTP-сервер (російською мовою зазвичай вимовляють Апачі або Апач) – це веб-сервер, з відкритим вихідним кодом. З квітня 1996 року це найпопулярніший HTTP-сервер в Інтернеті:
у травні 1999 року він працював на 57% веб-серверів, у серпні 2004 року на 67%.
Основними перевагами Апачі вважаються надійність, відносна стійкість до злому та гнучкість конфігурації. Він дозволяє підключати зовнішні модулі для надання даних, використовувати СУБД для автентифікації користувачів, модифікувати повідомлення про помилки тощо. Підтримує IPv6.

ASP (англ. Active Server Pages – активні серверні сторінки) – технологія від Microsoft, що дозволяє легко розробляти програми для World Wide Web. ASP працює на платформі операційних систем лінії Windows NT та на веб-сервері IIS. ASP не є мовою програмування – це лише технологія попередньої обробки, що дозволяє підключати програмні модулі під час процесу формування Web-сторінки.
Технологія ASP набула свого розвитку як ASP.NET – нової технології створення веб-додатків, заснованої на платформі Microsoft .NET.

CGI (від англ. Common Gateway Interface – “загальний інтерфейс шлюзу”) – стандарт інтерфейсу, що служить для зв’язку зовнішньої програми з веб-сервером. Програму, яка працює за таким інтерфейсом спільно з веб-сервером, прийнято називати шлюзом, хоча багато хто віддає перевагу назві скрипт (сценарій) або CGI-програма.
Сам інтерфейс розроблений таким чином, щоб можна було використовувати будь-яку мову програмування, яка може працювати зі стандартними пристроями вводу/виводу. Такі можливості мають навіть скрипти для вбудованих командних інтерпретаторів операційних систем, тому в тих випадках, коли немає потреби в складній функціональності, можуть використовуватися навіть такі прості командні скрипти.
Усі скрипти, як правило, поміщають у каталог cgi-bin сервера, але це необов’язково: скрипт може розташовуватися де завгодно, але більшість веб-серверів вимагають спеціальної настройки.

Cron – планувальник завдань, демон в Юнікс-подібних операційних системах для періодичного виконання завдань у заданий час.
Кожен користувач системи має свій файл завдань crontab, в якому описано, в який час та які програми запускати від імені цього користувача. Для редагування файлу crontab використовується спеціальна програма crontab. Це зроблено для того, щоб під час редагування cron міг продовжувати роботу.

DNS (англ. Domain Name System – система доменних імен) – це система, що дозволяє перетворювати символьні імена доменів на IP-адреси (і навпаки) у мережах TCP/IP.
DNS важлива для роботи Інтернету, бо для з’єднання з вузлом необхідна інформація про його IP-адресу, а для людей простіше запам’ятовувати буквені (зазвичай осмислені) адреси, ніж послідовність цифр IP-адреси. Спочатку перетворення між доменними та IP-адресами проводилося з використанням спеціального текстового файлу DHOSTS.TXT, який складався централізовано та оновлювався на кожній із машин мережі вручну. Зі зростанням Мережі виникла потреба в ефективному, автоматизованому механізмі, яким і стала DNS.

File Transfer Protocol (букв. «протокол передачі файлів») або просто FTP – мережевий протокол, призначений передачі файлів у комп’ютерних мережах.
Протокол FTP дозволяє підключатися до серверів FTP, переглядати вміст каталогів і завантажувати файли з сервера або сервер, також можливий режим передачі файлів між серверами (див. FXP).
FTP є одним із найстаріших прикладних протоколів, що з’явився задовго до HTTP у 1971 році. До початку 90-х років на частку FTP припадало близько половини трафіку в Інтернеті. Цей протокол і сьогодні використовується для поширення програмного забезпечення та доступу до віддалених хостів.

HTML (від англ. Hypertext Markup Language – «мова розмітки гіпертексту») – це стандартна мова розмітки документів у Всесвітньому павутинні. Майже всі веб-сторінки створюються за допомогою мови HTML або її послідовника – XHTML.
Формально HTML є програмою SGML (стандартної узагальненої мови розмітки) і відповідає міжнародному стандарту ISO 8879.

IMAP (Internet Message Access Protocol) – Інтернет-протокол прикладного рівня для доступу до електронної пошти.
IMAP надає користувачеві багато можливостей для роботи з поштовими скриньками, що знаходяться на центральному сервері. Поштова програма, яка використовує цей протокол, отримує доступ до сховища кореспонденції на сервері так, ніби ця кореспонденція розташована на комп’ютері одержувача. Електронними листами можна маніпулювати з комп’ютера користувача (клієнта) без необхідності постійного пересилання з сервера та назад файлів з повним змістом листів.

IP (англ. Internet Protocol – міжмережевий протокол) – маршрутизований мережевий протокол, основа стеку протоколів TCP/IP.
Протокол IP (RFC 791) використовується для ненадійної доставки даних (розділяються на звані пакети) від одного вузла мережі до іншого. Це означає, що на рівні цього протоколу немає гарантій надійної доставки пакета до адресата. Зокрема, пакети можуть прийти не в тому порядку, в якому були відправлені, виявитися пошкодженими або зовсім не прибути. Гарантії безпомилкової доставки пакетів дають протоколи вищого (транспортного) рівня – наприклад, TCP – які використовують IP як транспорт.

Microsoft SQL Server – реляційна система управління базами даних (СУБД), вироблена Microsoft. Підтримує над-множину мови SQL (Transact-SQL), тобто повноцінний SQL-92 зі своїми власними розширеннями. Використовується для невеликих та середніх за розміром баз даних, і в останні 5 років – для великих баз даних масштабу підприємства, конкурує з іншими СУБД у цьому сегменті ринку.

MySQL (вимовляється “Май Ес Кью Ель”) – вільна система управління базами даних. MySQL є власністю компанії MySQL AB, що здійснює розробку та підтримку програми. Поширюється під GNU GPL та під власною комерційною ліцензією на вибір. Крім цього компанія MySQL AB розробляє функціональність на замовлення ліцензійних користувачів, саме завдяки такому замовленню майже в ранніх версіях з’явився механізм реплікації.
MySQL характеризується великою швидкістю, стійкістю та легкістю у використанні, є рішенням для малих та середніх додатків. Поряд з Oracle Database це одна з найшвидших СУБД на сьогоднішній день. Входить до LAMP. Поширення СУБД MySQL на основі GPL ліцензії та висока швидкість обробки запитів призвело до того, що ця база даних стала стандартом де-факто у послугах мережевого хостингу.

Perl (Перл) – мова програмування. Автор Ларрі Уолл (Larry Wall). Саме слово Perl – абревіатура, яка розшифровується як Practical Extraction and Report Language (практична мова витягів та звітів, чому спочатку мова називалася PEARL, але потім літера “A” “втратилася”). Існує також низка інших варіантів. Відповідно до найкрасивішого з них, назва perl походить від слова pearl (перлина). Талісманом язика Perl є верблюд – не надто красива, але дуже витривала тварина, здатна виконувати важку роботу.
Основною особливістю мови вважаються багаті можливості для роботи з текстом, реалізовані за допомогою регулярних виразів.

PHP (вимовляється пі-ейч-пі?, пэ-аш-пэ?) – скриптова мова програмування, створена для генерації HTML-сторінок на веб-сервері та роботи з базами даних. Нині підтримується переважною більшістю представників хостингу. Входить до LAMP – «стандартний» набір для створення вебсайтів.
В області програмування для мережі PHP – одна з найпопулярніших скриптових мов (поряд з JSP та мовами, що використовуються в ASP) завдяки своїй простоті, швидкості виконання, багатої функціональності та поширенню вихідних кодів на основі ліцензії PHP.

phpMyAdmin – Open Source веб-додаток написаний мовою PHP і є веб-інтерфейсом для адміністрації СУБД MySQL. phpMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL та переглядати вміст таблиць та баз даних. Програма користується великою популярністю у веб-розробників, оскільки дозволяє управляти СУБД MySQL без безпосереднього введення SQL команд, надаючи дружній інтерфейс.
На сьогоднішній день phpMyAdmin широко застосовується практично. Останнє пов’язано з тим, що розробники інтенсивно розвивають свій продукт з огляду на всі нововведення СУБД MySQL. Переважна більшість вітчизняних провайдерів використовують цю програму, як панель управління для того, щоб надати своїм клієнтам можливість адміністрування виділених ним баз даних.

POP3 (Post Office Protocol Version 3 – протокол поштового відділення, версія 3) – це мережевий протокол, який використовується для доставки повідомлень електронної пошти адресатам у мережах TCP/IP. Зазвичай використовують у парі з протоколом SMTP; при цьому SMTP забезпечує передачу повідомлення на шляху від відправника до кінцевого поштового сервера, а POP3 дозволяє одержати це повідомлення з сервера.
Альтернативним протоколом для збирання повідомлень із поштового сервера є IMAP.
За замовчуванням використовує порт TCP 110.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – простий протокол передачі пошти) – це мережевий протокол, призначений передачі електронної пошти у мережах TCP/IP.
SMTP використовується для надсилання пошти від користувачів до серверів та між серверами для подальшого пересилання до одержувача. Дані передаються за допомогою TCP, використовується порт 25 або 587.

SSH (Secure Shell) – мережевий протокол, що дозволяє дистанційне керування комп’ютером та передачу файлів. Схожий за функціональністю з протоколом Telnet і rlogin, проте використовує алгоритми шифрування інформації, що передається.

SSL (англ. Secure Sockets Layer – протокол захищених сокетів) – криптографічний протокол, що забезпечує безпечну передачу даних через Інтернет. За його використання створюється захищене з’єднання між клієнтом і сервером. SSL спочатку розроблений компанією Netscape Communications, в даний час прийнятий IETF як стандарт. Підтримується популярними браузерами.
Використовує шифрування з відкритим ключем для підтвердження справжності передавача та одержувача. Підтримує надійність передачі даних за рахунок використання коригувальних кодів та безпечних хеш-функцій.

VPS (Virtual Private Server) – Віртуальний Виділений Сервер, є альтернативою Dedicated. Головна відмінність полягає у концепції поділу. Ця концепція дозволяє запускати кілька програм на одному сервері. Будь-який VPS аналогічний за своїми можливостями звичайному виділеному серверу. Зокрема: root-доступ, власні IP-адреси, порти, правила фільтрування та таблиці маршрутизації. Всередині віртуального сервера можна створювати власні версії системних бібліотек або змінювати існуючі, власник VPS може видаляти, додавати, змінювати будь-які файли, включаючи файли в головній та інших службових директоріях, а також встановлювати власні програми або налаштовувати/змінювати будь-яке доступне прикладне програмне забезпечення. Тарифи VPS можна використовувати як для реселлінгу, так і для окремих проектів. Але, звісно, оскільки це Віртуальний виділений сервер, у тарифах стоїть обмеження використання системних ресурсів (пам’ять і CPU).

WAP (англ. Wireless Application Protocol) – «протокол бездротового доступу» – це засіб отримання доступу до ресурсів інтернету» за допомогою лише мобільного телефону, не вдаючись до допомоги комп’ютера та/або модему. По суті це технічний стандарт, що описує спосіб, за допомогою якого інформація з Інтернету передається на дисплей мобільного телефону.
Теоретично, якби екран мобільного телефону зміг відобразити те різноманіття інформації, що й дисплей комп’ютера, WAP нічим не відрізнявся б від відображення звичайних WEB-сторінок. Але оскільки роздільна здатність екрана дисплея мобільного телефону невелика, відображення WAP-сайтів відрізняється недостатньою графікою та анімацією, а обсяг інформації зведений до необхідного мінімуму.

WHOIS (від англ. who is – «хто такий») – мережевий протокол прикладного рівня, що базується на протоколі TCP (порт 43), призначений для запиту віддалених баз даних (БД). Протокол має на увазі архітектуру «клієнт-сервер». Протокол whois в основному використовується для доступу до публічних БД реєстраторів IP-адрес та реєстраторів доменних імен. Поточна версія цього протоколу описана RFC 3912. Найчастіше використовуються whois-клієнти командного рядка. Оскільки для багатьох користувачів командний рядок недоступний або незручний, на основі таких клієнтів створено веб-форми, доступні користувачам за протоколом HTTP. Також є і whois-клієнти з графічним інтерфейсом.
Бази даних, що мають whois-інтерфейс, бувають централізованими та розподіленими. У першому випадку один whois-сервер містить повну БД та відповідає на запити, що стосуються всіх реєстраторів. За такою схемою побудований whois-сервер для домену .org. У другому випадку центральний whois-сервер не містить повну БД і лише перенаправляє користувача на whois-сервер відповідного реєстратора. За такою схемою працює whois для домену .com. Коли whois-клієнт «уміє» розпізнавати такий перенапрямок, він сам запитує потрібний периферійний whois-сервер, інакше користувачеві доводиться робити це вручну. У протоколі цього не передбачено розрізнення централізованої та розподіленої моделей.

Домен – це область (гілка) ієрархічного простору доменних імен мережі Інтернет, яка позначається унікальним доменним ім’ям.

Ім’я домену – символьне ім’я домену. Має бути унікальним у межах одного домену. Повне ім’я домену складається з імен всіх доменів, до яких він входить, розділених крапками. Наприклад, повне ім’я ru.wikipedia.org. (з точкою в кінці) позначає домен третього рівня ru, який входить у домен другого рівня wikipedia, який входить у домен org, який входить до кореневого домену. Доменне ім’я служить для адресації вузлів мережі Інтернет та розміщених на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) у зручній для людини формі. Альтернативою може бути адресація вузла IP-адресою, що менш зручно і важче запам’ятовується.

Доменна зона – сукупність доменних імен певного рівня, що входять до конкретного домену. Наприклад, зона wikipedia.org. означає всі доменні імена третього рівня цього домену. Термін «доменна зона» в основному застосовується в технічній сфері при налаштуванні DNS-серверів (підтримка зони, делегування зони, трансфер зони).

Спам (англ. spam) – масово розсилається кореспонденція рекламного чи іншого характеру, що надсилається людям, які не виявили бажання її отримувати. Насамперед термін спам відноситься до рекламних електронних листів.

Хостинг – послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів сайту на сервері, який постійно знаходиться в мережі (зазвичай Інтернет).
У послугу може входити надання місця для поштової кореспонденції, баз даних тощо, а також підтримка функціонування відповідних сервісів.
Зазвичай надається хостинговими компаніями. Надання хостингу зазвичай супроводжує послуга з реєстрації домену.

Усі матеріали взяті з Вікіпедії – вільної енциклопедії

 Загальні питання
Всього 0 Голосів:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?