Це переклад документа російською мовою, наданий ICANN.

Оригінал англійською є тут: https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en

Дата прийняття: 26 серпня 1999
Документи щодо запровадження принципів схвалено: 24 жовтня 1999 р.

Цей документ було перекладено кількома мовами лише для інформаційних цілей. Оригінал та автентичний текст документа (англійською мовою) знаходиться за адресою: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm

Примітки.

1. Ця стратегія дійсна до теперішнього часу. Список поправок див. на сторінці www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

2. Ця стратегія застосовується всіма реєстраторами, акредитованими в ICANN . Крім того, вона застосовується деякими менеджерами доменів країни найвищого рівня (таких як .nu, .tv, .ws).

3. Ця стратегія регулює відносини реєстратора (або іншої відповідальної особи, якщо йдеться про домен країни вищого рівня) та споживача (власника доменного імені або реєстратора). У цій стратегії згадки “ми” та “наш” відносяться до реєстратора, а “ви” та “ваш” – до власника доменного імені.


Принципи розгляду спорів щодо одноманітних доменних імен

(Прийнято ICANN 24 жовтня 1999 р.)

1. Цілі . Принципи розгляду спорів щодо одноманітних доменних імен (далі “Принципи”), прийняті Корпорації Інтернету з розподілу імен та адрес (“ICANN”), включені в договір про реєстрацію, у них викладено умови, що стосуються спорів між вами та будь-якою третьою стороною, крім нас (реєстратора), щодо реєстрації та використання вами доменного імені в Інтернеті, зареєстрованого на ваше ім’я. Процедури, описані в параграфі 4 Принципів, будуть проводитися в рамках правил стратегії вирішення спорів про одноманітні доменні імена (Правила проведення процедури), з якими можна ознайомитись на сайті https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules- 2015-03-12-ua , а також у рамках додаткових правил провайдера послуг з вирішення адміністративних спорів.

2. Ваша заява . Подавши заявку на реєстрацію доменного імені або звертаючись до нас за послугою підтримки або оновлення реєстрації доменного імені, ви тим самим гарантуєте, що (а) відомості, надані у договорі про реєстрацію є повними та точними; (b) ви не маєте відомостей про те, що реєстрація цього доменного імені порушує або якимось іншим чином ущемляє права третіх сторін; (c) під час реєстрації доменного імені ви не переслідуєте незаконних цілей; (d) ви не користуватиметеся доменним ім’ям з метою порушення будь-якого чинного закону або регламенту. Рішення про те, чи є реєстрація доменного імені порушенням чи обмеженням чиїхось прав, приймається вами самостійно і під вашу відповідальність.

3. Анулювання, передача та внесення змін . Ми анулюємо, передамо реєстрацію іншій особі та внесемо будь-які інші зміни за наступних умов:

a. відповідно до положень параграфа 8 , при отриманні письмової або правильно складеної електронної заяви від вас або вашої довіреної особи з дорученням вжити таких дій;

b. при отриманні розпорядження суду або арбітражного трибуналу, та/або за будь-якої вимоги компетентних органів про прийняття таких дій;

с. при отриманні рішення Адміністративної комісії про застосування таких дій до будь-якої адміністративної процедури за вашою участю, проведеною в рамках цієї Стратегії або пізніших її версій, прийнятих ICANN. (Див. пункт 4(i) та (k) нижче.)

Ми також можемо скасувати, передати або будь-яким іншим чином внести поправки до реєстрації доменного імені відповідно до умов вашої угоди про реєстрацію або інших вимог, що відповідають нормам закону.

4. Обов’язкові адміністративні процедури .

У цьому параграфі описано чотири типи суперечок, при кожному з яких необхідно пройти певні адміністративні процедури. Ці процедури будуть проведені одним із провайдерів, які надають послуги з вирішення адміністративних спорів, перерахованих на сторінці http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm (далі “Провайдери”).

a. Відповідні суперечки. Вам необхідно пройти адміністративні процедури щодо питання, з яким третя сторона (“позивач”) звернувся до відповідного провайдера на додаток до Правил процедур, на яких з’ясовуватиметься, що:

(i) ваше доменне ім’я ідентичне або схоже на ім’я торгової марки або назву послуги, що належить позивачу; а також

(ii) у вас немає прав і законних інтересів щодо даного імені; а також

(iii) ваше доменне ім’я було зареєстроване та використане несумлінно.

При проведенні адміністративної процедури позивач зобов’язаний довести вашу провину в кожному з цих положень.

b. Свідоцтва несумлінної реєстрації та використання. Відповідно до параграфа 4(a)(iii) , одна або кілька з наступних нижче обставин, будучи виявленими комісією, можуть бути доказом недобросовісної реєстрації та використання доменного імені:

(i) обставини, що вказують на те, що ви придбали доменне ім’я з метою продажу, здачі в оренду або передачі його реєстрації іншим способом позивачу, який є правовласником цієї торгової марки або найменування послуг, або конкуренту позивача за грошову суму, що перевищує ваші підтверджені витрати , Прямо відносяться до доменного імені; або

(ii) ви зареєстрували доменне ім’я з метою завадити власнику торгової марки або найменування послуг використати відповідне доменне ім’я, за умови, що раніше ви вже займалися подібною діяльністю; або

(iii) ви зареєстрували доменне ім’я головним чином для того, щоб завадити діяльності конкурента; або

(iv) використовуючи доменне ім’я, ви навмисно залучали з комерційною метою користувачів Інтернету на свій веб-сайт або інший інтернет-ресурс шляхом створення схожості з товарним знаком позивача, який нібито є засновником, спонсором, партнером або підтримує ваш веб-сайт або інший ресурс або продукт або послугу, що надається на вашому веб-сайті або іншому ресурсі.

с. Як заявити про свої законні інтереси та права на реєстрацію доменного імені у відповідь на позов. У разі отримання позову для правильного складання відповіді слід звернутися до пункту 5 правил процедури. Якщо комісія в ході розгляду доведе існування однієї або кількох наведених нижче обставин, це стане підставою для заяви ваших прав або законних інтересів на доменне ім’я відповідно до параграфа 4(a)(ii) :

(i) до отримання повідомлення про позов ви використовували або готувалися використовувати доменне ім’я або ім’я, що збігається з доменним ім’ям, зазначеним у позові, з метою сумлінного надання товарів та послуг; або

(ii) ви (як приватна особа, ділова чи інша організація) були широко відомі під зазначеним доменним ім’ям, навіть якщо при цьому не набули права на використання цієї торгової марки чи марки послуг; або

(iii) використовуючи доменне ім’я, ви займаєтеся законною некомерційною чи сумлінною діяльністю, не маючи наміру ввести в оману споживачів або завдати шкоди репутації товарній марці чи марці послуг позивача.

d. Вибір провайдера. Позивач повинен вибрати провайдера зі списку провайдерів, схвалених ICANN, та надіслати йому скаргу. Вибраний провайдер буде вести всі процедури за винятком випадків загального слухання, як описано в параграфі 4(f) .

e. Як розпочати процедури та процес, а також скликати адміністрантивну комісію. У правилах процедур описано процес початку та проведення процедури, а також призначення комісії, яка займається вирішенням спору (“Адміністративна комісія”).

f. Об’єднане слухання. У випадках, коли між вами та позивачем виникає кілька суперечок, ви чи позивач можете вимагати проведення спільного слухання однією адміністративною комісією. Така вимога має бути надіслана адміністративній комісії, скликаній для розгляду розпочатої суперечки між сторонами. Адміністративна комісія на свій розсуд може провести об’єднане слухання з усіх або кількох суперечок, за умови, що суперечки, що об’єднуються, ведуться в рамках даної стратегії або наступних її версій, прийнятих ICANN.

g. Плата. Плата, що стягується провайдером за розгляд спору адміністративною комісією відповідно до даної стратегії, покладається на позивача, за винятком випадків розширення комісії на вашу вимогу на одного, двох або трьох засідателів, як описано в параграфі 5(b)(iv) правил процедур, яких плата розподіляється рівномірно між вами та позивачем.

h. Наша участь у адміністративних процедурах. Ма не приймаємо та не братимемо участі в адмініструванні чи проведенні будь-яких процедур до того, як вони будуть розглянуті адміністративною комісією. Крім того, ми не нестимемо відповідальності за рішення адміністративної комісії.

i. Відшкодування. Відшкодування, які може отримати позивач за будь-якими процедурами адміністративної комісії, повинні бути обмежені скасуванням вашого доменного імені або передачі його реєстрації позивачу.

j. Повідомлення та публікації. Провайдер зобов’язаний повідомити нас про будь-яке рішення, ухвалене адміністративною комісією у зв’язку з доменним ім’ям, зареєстрованим вами у нас. Всі рішення, прийняті в рамках цієї стратегії, будуть повністю опубліковані в Інтернеті, за винятком випадків, коли адміністративна комісія як виняток вирішить внести до них часткові поправки.

k. Можливість судових процедур. Список вимог до обов’язкових адміністративних процедур, зазначений у параграфі 4 , не позбавляє вас чи позивача можливості передати спір на розгляд до суду або інших компетентних органів до того, як зазначені обов’язкові адміністративні процедури будуть розпочаті, або після завершення. Якщо адміністративна комісія ухвалить рішення про скасування реєстрації або передачі вашого доменного імені, ми приведемо його у виконанні через десять (10) робочих днів (за календарем нашого головного офісу) після отримання повідомлення від провайдера про рішення адміністративної комісії. Рішення буде виконано, якщо протягом десяти (10) робочих днів ми не отримаємо від вас офіційного документа (наприклад, копії скарги, засвідченої печаткою судового виконавця), що свідчить про початок судового розгляду проти позивача в судовому окрузі, до якого належить позивач, як зазначено у параграфі 3(b)(xiii) правил процедур. (Як правило, цим судовим округом є округ, в якому розташований наш головний офіс, або округ, в якому знаходиться ваша адреса, вказана в базі даних “Хто є хто”). Докладніші відомості див. у параграфі 1 та 3(b)(xiii) правил процедур.) Отримавши такий документ протягом десяти (10) робочих днів, ми відкладемо виконання рішення адміністративної комісії та не вживатимемо жодних подальших заходів до отримання нами (i) задовільних свідоцтв про вирішення спору між вами та позивачем; (ii) задовільних свідчень відхилення або відкликання судового позову; або (iii) копії судового рішення, що відхиляє ваш позов, або свідчить про те, що ви не маєте права на подальше використання вашого доменного імені.

5. Інші суперечки та позови . Інші суперечки та позови між вами та будь-якою третьою стороною щодо реєстрації вашого доменного імені, що не належать до обов’язкових адміністративних процедур, зазначених у параграфі 4 , повинні вирішуватися вами та зазначеною третьою стороною через судові або інші процесуальні органи.

6. Наша участь у спорах . Ми не будемо брати участь у будь-яких суперечках щодо реєстрації та використання вашого доменного імені, що виникли між вами та третьою стороною. Ви не можете згадувати нас як одну із сторін або іншим чином включати нас до процедур. У випадку згадування нас як однієї зі сторін у будь-якій з процедур, ми залишаємо за собою право вживати всіх заходів захисту та надавати всі докази, які визнаємо необхідними.

7. Підтримка статусу-кво . У рамках цієї стратегії ми не будемо скасовувати, передавати, активувати, деактивувати або іншим чином змінювати статус реєстрації того чи іншого доменного імені, за винятком випадків, описаних вище у пункті 3 .

8. Передачі під час спору .

a. Передача доменного імені новому власнику.Ви не маєте права передавати реєстрацію доменного імені іншому власнику (i) під час адміністративної процедури, розпочатої відповідно до Параграфом 4 або протягом п’ятнадцяти (15) робочих ліній (за календарем, у нашому головному офісі) після проведення процедури; або (ii) протягом судової процедури або розгляду за вашим доменным ім’ям, за винятком випадків, коли сторона, яка приймає доменне ім’я, дає письмову згоду виконати рішення суду або арбітра. Ми залишаємо за собою право скасувати будь-яку передачу реєстрації доменного імені іншому утримувачу у разі порушення цього пункту.

b. Зміна реєстратора. Ви не маєте права передавати реєстрацію доменного імені іншому реєстратору протягом адміністративної процедури, розпочатої відповідно до параграфа 4 або протягом п’ятнадцяти (15) робочих днів (за календарем, у нашому головному офісі) після проведення процедури. Ви маєте право передати адміністрування реєстрацією вашого доменного імені іншому реєстратору протягом судової процедури або розгляду, за умови, що суперечка про зареєстроване у нас доменне ім’я вестиметься з дотриманням процедур, передбачених цією стратегією. У разі передачі реєстрації доменного імені нам протягом судової процедури або розгляду, ця суперечка повинна вестися відповідно до стратегії вирішення спорів про доменні імена, прийнятої реєстратором, який передав нам доменне ім’я.

9. Внесення поправок до стратегії . Ми залишаємо за собою право будь-коли вносити поправки до стратегії з дозволу ICANN. Оновлена стратегія буде опублікована на< URL> протягом як мінімум тридцяти (30) календарних днів до набрання ним чинності. За винятком випадків, коли стратегія після направлення скарги провайдеру вже застосовується (в даному випадку до вирішення спору застосовуватиметься версія стратегії, дійсна на момент звернення до стратегії), дотримання всіх внесених поправок є обов’язковим у будь-якій суперечці щодо реєстрації доменного імені, незалежно від того, розпочалася суперечка до або після внесення поправок. У разі вашої відмови дотримуватись внесених змін стратегії, ви зобов’язані скасувати реєстрацію у нас доменного імені без повернення вам внесених платежів. До скасування реєстрації доменного імені вам буде діяти оновлений варіант стратегії.