Фізична особа-підприємець “Семенюк Денис Павлович”, що є платником эдиного податку згідно Податкового кодексу України, надалі іменоване “Постачальник”, в особі директора Семенюка Дениса Павловича, діючого на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, з однієї сторони та , іменоване надалі «Покупець», з іншого боку, далі разом іменовані – Сторони, а кожне окремо – Сторона, підписали цей Договір.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни та визначення, використані у Договорі
а) Користувач – особа, яка приймає умови даного договору та використовує послуги Виконавця
б) Програмний продукт, Програма, Ліцензія, ПЗ – програма ЕОМ, яка надається Користувачеві у користування на оплачений період.
в) Розробник – власник виключного права на програми ЕОМ, що дає право на тимчасове користування своїми програмними продуктами.
Опис даних програм, в тому числі інформація про підтримуваних операційних системах, наведено на Інтернет-сайтах розробників, зазначених вище, або уточнити в техпідтримки.
г) Система ліцензування – комплекс програм на стороні Розробника, що дозволяє контролювати право користування Користувачем ПЗ на основі ключів, або по прив’язці до IP адресою сервера, де встановлено ПЗ
д) Сайт Виконавця – http://tuthost.ua
е) Білінг панель, тікет система – системи взаємодії Користувача з Виконавцем, розташовані за адресою – https://my.tuthost.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з активації програмного забезпечення (надалі – послуги) шляхом реєстрації кінцевого користувача на _____ об’єктів, а Користувач зобов’язується прийняти та оплатити їх. Послуги, що надаються включають:

  • надання унікальних логіна і пароля, що дозволяють Користувачу розміщувати замовлення на програмне забезпечення та послуги підтримки через сайт Виконавця;
  • прийом оплати від Користувача та замовлення відповідного програмного продукту у Розробника, а також допомога й консультації в налаштуванні ПЗ, якщо це обумовлено тарифним планом;
  • передачі в Систему ліцензування Розробника дій Користувача з управління Послугою – видалення Послуги, зміна службової інформації (згідно правил Розробника), необхідної для ідентифікації Користувача системою ліцензування Розробника;
  • техпідтримки, за допомогою тікет -системи, електронної пошти та телефонної служби технічної підтримки. Консультації можуть включати в себе допомогу в установці, оновленні Програми, а також вирішення інших питань, обговорених тарифним планом. При неможливості вирішити питання Виконавець має право передати запит Розробнику. Для вирішення запитів, де необхідний доступ на сервер для діагностики і вирішення проблеми, Користувач зобов’язаний надати SSH доступ на сервер (ip, root і admin (якщо такий передбачений на сервері) паролі, порт). В іншому випадку, Виконавець не гарантує вирішення проблеми

2.2. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика устаткування Користувача, використовуваного для доступу до сервісів Виконавця, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

3. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

3.1. Користувачеві забороняється реалізовувати надане йому право на доведення Програмного продукту до загального відома будь-яким способом, при якому третім особам надається фактична можливість відтворення Програмного продукту повністю або частково.

3.2. Користувачеві забороняється модифікувати Програмний продукт, тобто вносити до нього будь-які зміни, за винятком :
а) зміни налаштувань Програмного продукту чи інших подібних змін, здійснюваних шляхом використання описаних в документації (Супровідних матеріалах) можливостей для користувача інтерфейсу Програмного продукту;
б) адаптації, тобто змін, незалежно від способу їх здійснення, які виробляються виключно в цілях функціонування Програмного продукту на конкретних технічних засобах користувача або під управлінням конкретних програм Користувача;
в) встановлення оновлень Програмного продукту, випущених компанією-розробником;
г) доопрацювання програмного продукту за допомогою описаної і дозволеної системи плагінів

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг визначається згідно з прайс-листом, опублікованими на веб-сайті Виконавця.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати і змінювати вартість Послуг. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Користувача, опублікувавши повідомлення про це на веб-сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на email Користувача. Датою набрання чинності нового Тарифного плану є дата його опублікування на офіційному веб- сайті Виконавця.

4.3. Послуги надаються на умовах передоплати.

4.4. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Користувачем в будь-якому відділенні банків України, або через термінали експрес-оплати згідно з інструкцією оплати через термінали. При оплаті через банк Користувач зобов’язаний вказати у платіжному документі номер виставленого рахунку в білінгової системи Виконавця. Виконавець має право не надавати послуги у разі, якщо в платіжному документі Користувачем не вказаний індивідуальний номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

4.5. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця, користувач самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.

4.6. Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Користувача відкритим – після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Строк використання Ліцензії дорівнює обраному Користувачем при замовленні ліцензії строку використання Програмного продукту. Після закінчення даного строку користувач не має права користуватися програмним продуктом,
надання послуг може бути призупинено.

4.8. Послуги можуть передаватися третім особам, в тому числі переводитися на обслуговування іншим компаніям за умови повної оплати наданих послуг чи товарів.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець виставляє Користувачу рахунок-фактуру згідно чинного прайсу, який опублікований на офіційному веб-сайті Виконавця.
5.2. Надання Виконавцем та отримання Користувачем послуг засвідчується підписаним Сторонами Актом здачі-приймання наданих послуг, підтвердженим сертифікатами на програмне забезпечення (надалі – ПЗ). Акт здачі-приймання наданих послуг підписується на дату передачі Виконавцем Користувачу сертифікатів на ПЗ у 3-х (трьох) оригінальних примірниках.
5.3. Послуги повинні бути надані Виконавцем протягом 3 робочих днів з дати оплати авансового платежу згідно п.4.4. цього Договору.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і попередження користувачів про можливі помилки.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в результаті використання або неможливості користування Послугами або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг Виконавця.

6.4. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів та послуг, які розповсюджуються в Інтернет і надаються Користувачеві за допомогою Послуг.

6.5. Користувач повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг, а також копії документа, посвідчує особу (для Користувача – фізичної особи) або свідоцтва про реєстрацію (для Користувача – юридичної особи).

6.6. Виконавець має право відмовити Користувачеві в наданні Послуг без пояснення причин з обов’язковим поверненням передоплати

6.7. Виконавець виконує запити про технічну підтримку Користувача, спрямовані тільки з контактного e-mail Користувача, або з аккаунта на веб- сайті Виконавця. Контактним e – mail вважається адреса, вказаний при реєстрації на веб- сайті Виконавця. Користувач може змінювати контактний e – mail в реєстраційній базі при вході в білінг панель.

6.8. Виконавець не гарантує зміну ліцензійної інформації в системі ліцензування Розробника в автоматичному режимі.

6.9. У випадку видалення користувачем послуги через біллінг-систему Виконавця, термін дії ліцензії не відшкодовується.

6.10. У разі порушення терміну оплати за надані послуги, Покупець сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, від суми недофінансування за кожен день затримки.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

7.1. Претензії Користувача щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3 -х робочих днів з дати виникнення спірної ситуації. термін розгляду претензій Користувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

7.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Користувачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

7.3. Для вирішення технічних питань при визначенні провини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати треті сторони для визначення проблеми

7.4. При розгляді спорів, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс -Провайдер, за допомогою якого було відправлено відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

7.5. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, сторони вправі звернутися до суду України для вирішення спору.

8. МОМЕНТ ВСТУПУ В СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

8.1. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Користувачеві без роз’яснення причин з урахуванням п.6.3.

8.3. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно договору Користувачеві здійснюється повернення грошових коштів за невикористані послуги техпідтримки, а також кошти з балансу білінгу. Повернення здійснюється при пред’явленні Користувачем фінансових документів, що підтверджують оплату. При поверненні коштів Виконавець має право відняти вартість товарів і послуг, отриманих Користувачем в подарунок згідно діючими тарифами.

8.4. Договір набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим договором.

8.5. З усіх питань, що не врегульовані у даному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.