ДОГОВІР № 9999

м. Київ

2013-07-10

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”, що є платником податку на прибуток підприємств за загальною ставкою та платником податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України, надалі іменоване “Постачальник”, в особі директора Семенюка Дениса Павловича, чинного на підставі Статуту, з одного боку та Компанія ТОВ, іменована надалі “Покупець”, в особі ___________________ ___________________, що діє на підставі ___________________, з іншого боку, далі разом іменовані – Сторони, а кожне окремо – Сторона, підписали цей Договір.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Терміни та визначення, використані в Договорі
а) Користувач – особа, яка приймає умови цього договору та використовує послуги Виконавця
б) Програмний продукт, Програма, Ліцензія, ПЗ – програма ЕОМ, яка надається Користувачеві в користування на оплачений період.
в) Розробник – власник виключного права на програми ЕОМ, що дає право на тимчасове користування своїми програмними продуктами. Розробником і власником виключного права на програмні продукти ISPmanager Lite/Pro, DSmanager, DNSmanager, VDSmanager Linux/FreeBSD, IPmanager, BILLmanager Standart/Advancced/Corporate – ISPsystem, є ЗАТ “ІСПсістем” (http://ispsystem.com).
Опис даних програм, у тому числі інформація про підтримувані операційні системи, наведено на Інтернет-сайтах розробників, зазначених вище, або уточнити в техпідтримки.
г) Система ліцензування – комплекс програм на стороні Розробника, що дає змогу контролювати право користування Користувачем ПЗ на основі ключів, або за прив’язкою до IP адреси сервера, де встановлено ПЗ.
д) Сайт Виконавця – http://tuthost.ua
е) Білінг панель, тікет система – системи взаємодії Користувача з Виконавцем, розташовані за адресою – https://my.tuthost.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати послуги з активації програмного забезпечення ISPsystem (надалі – послуги) шляхом реєстрації кінцевого користувача на _____ об’єктів, а Користувач зобов’язується прийняти та оплатити їх. Послуги, що надаються, включають:

  • надання унікальних логіна і пароля, що дозволяють Користувачеві розміщувати замовлення на програмне забезпечення та послуги підтримки через сайт Виконавця;
  • прийом оплати від Користувача і замовлення відповідного програмного продукту у Розробника, а також допомога і консультації в налаштуванні ПЗ, якщо це обумовлено тарифним планом;
  • передачі в Систему ліцензування Розробника дій Користувача з управління Послугою – видалення Послуги, зміна службової інформації (згідно правил Розробника), необхідної для ідентифікації Користувача системою ліцензування Розробника;
  • техпідтримки, за допомогою тікет-системи, електронної пошти та телефонної служби технічної підтримки. Консультації можуть включати в себе допомогу в установці, оновленні Програми, а також вирішення інших питань, обумовлених тарифним планом. У разі неможливості вирішити питання Виконавець має право передати запит Розробнику. Для вирішення запитів, де необхідний доступ на сервер для діагностики та вирішення проблеми, Користувач зобов’язаний надати SSH доступ на сервер (ip, root і admin (якщо такий передбачений на сервері) паролі, порт). В іншому випадку, Виконавець не гарантує вирішення проблеми

2.2. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика обладнання Користувача, що використовується для доступу до сервісів Виконавця, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

3. ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

3.1. Користувачеві забороняється реалізовувати надане йому право на доведення Програмного продукту до загального відома будь-яким способом, при якому третім особам надається фактична можливість відтворення Програмного продукту повністю або частково.

3.2. Користувачеві забороняється модифікувати Програмний продукт, тобто вносити до нього будь-які зміни, за винятком :
а) зміни налаштувань Програмного продукту чи інших подібних змін, що здійснюються шляхом використання описаних у документації (Супровідних матеріалах) можливостей для користувацького інтерфейсу Програмного продукту;
б) адаптації, тобто змін, незалежно від способу їх здійснення, що здійснюються виключно з метою функціонування Програмного продукту на конкретних технічних засобах Користувача або під управлінням конкретних програм Користувача;
в) встановлення оновлень Програмного продукту, випущених компанією-розробником;
г) доопрацювання програмного продукту за допомогою описаної та дозволеної системи плагінів

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг визначається згідно з прайс-листом, опублікованим на веб-сайті Виконавця.

4.2. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати та змінювати вартість Послуг. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Користувача, опублікувавши повідомлення про це на веб-сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на email Користувача. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на офіційному вебсайті Виконавця.

4.3. Послуги надаються на умовах передоплати.

4.4. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути зроблена Користувачем у будь-якому відділенні банків України, або через термінали експрес-оплати згідно з інструкцією оплати через термінали. При оплаті через банк Користувач зобов’язаний вказати в платіжному документі номер виставленого рахунку в білінговій системі Виконавця. Виконавець має право не надавати послуги в разі, якщо в платіжному документі Користувачем не вказано індивідуальний номер рахунку до моменту приведення платіжного документа у відповідність.

4.5. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. У разі зміни банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця, користувач самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.

4.6. Факт оплати Послуги вважається підтвердженим, а особовий рахунок Користувача відкритим – після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Строк використання Ліцензії дорівнює обраному Користувачем при замовленні ліцензії строку використання Програмного продукту. Після закінчення даного терміну користувач не має права користуватися програмним продуктом,
надання послуг може бути призупинено.

4.8. Послуги можуть передаватися третім особам, у тому числі переводитися на обслуговування іншим компаніям за умови повної оплати наданих послуг чи товарів.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець виставляє Користувачеві рахунок-фактуру згідно з чинним прайсом, який опублікований на офіційному веб-сайті Виконавця.
5.2. Надання Виконавцем та отримання Користувачем послуг засвідчується підписаним Сторонами Актом здачі-приймання наданих послуг, підтвердженим сертифікатами на програмне забезпечення (надалі – ПЗ). Акт здачі-приймання наданих послуг підписується на дату передачі Виконавцем Користувачеві сертифікатів на ПЗ у 3-х (трьох) оригінальних примірниках.
5.3. Послуги мають бути надані Виконавцем протягом 3 робочих днів з дати оплати авансового платежу згідно з п. 4.4.4. цього Договору.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього і попередження користувачів про можливі помилки.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Користувачеві в результаті використання або неможливості користування Послугами або заподіяний в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин.

6.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг Виконавця.

6.4. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості та властивостей товарів і послуг, що розповсюджуються в Інтернет і надаються Користувачеві за допомогою Послуг.

6.5. Користувач повністю відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. За фактом крадіжки логіна і пароля з вини третіх осіб клієнт має право направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг, а також копії документа, що посвідчує особу (для Користувача – фізичної особи) або свідоцтва про реєстрацію (для Користувача – юридичної особи).

6.6. Виконавець має право відмовити Користувачеві в наданні Послуг без пояснення причин з обов’язковим поверненням передоплати

6.7. Виконавець виконує запити про технічну підтримку Користувача, спрямовані тільки з контактного e-mail Користувача, або з облікового запису на веб-сайті Виконавця. Контактною e-mail вважається адреса, вказана під час реєстрації на вебсайті Виконавця. Користувач може змінювати контактний e-mail у реєстраційній базі під час входу в білінг-панель.

6.8. Виконавець не гарантує зміну ліцензійної інформації в системі ліцензування Розробника в автоматичному режимі. Для продуктів ISPsystem автоматична зміна IP можлива не частіше 1 разу на 30 днів.

6.9. У разі видалення користувачем послуги через білінг-систему Виконавця, термін дії ліцензії не відшкодовується.

6.10. У разі порушення терміну оплати за надані послуги, Покупець сплачує пеню в розмірі облікової ставки Національного банку України, від суми недофінансування за кожен день затримки.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

7.1. Претензії Користувача щодо надання Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді і в строк не пізніше 3-х робочих днів з дати виникнення спірної ситуації. строк розгляду претензій Користувача становить не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

7.2. Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред’явлення Користувачем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

7.3. Для вирішення технічних питань при визначенні вини Користувача в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати треті сторони для визначення проблеми.

7.4. Під час розгляду спорів, як докази, сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було відправлено відповідний електронний лист, або незалежні експерти.

7.5. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, сторони мають право звернутися до суду України для вирішення спору.

8. МОМЕНТ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

8.1. Користувач має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця.

8.2. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Користувачеві без роз’яснення причин з урахуванням п.6.3.

8.3. У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до договору Користувачеві здійснюється повернення грошових коштів за невикористані послуги техпідтримки, а також кошти з балансу білінгу. Повернення здійснюється при пред’явленні Користувачем фінансових документів, що підтверджують оплату. При поверненні коштів Виконавець має право відняти вартість товарів і послуг, отриманих Користувачем у подарунок згідно з діючими тарифами.

8.4. Договір набуває чинності з моменту внесення плати за Послуги в порядку, встановленому цим договором.

8.5. З усіх питань, що не врегульовані в цьому тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПостачальникПокупець
Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
ІПН: 376430626585, ЕДРПОУ 37643061,
№ свідоцтва ПДВ 200131746
Р/H: UA753052990000026005005016882, МФО: 305299 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Юридична адреса: 03069, Україна, Київ, вул. Гайова 14

Поштова адреса: 03087, Україна, Київ, А/С 86

Тел: +380 (44) 332-30-50, Факс: +380 (44) 332-30-50
Компанія ТОВ
ЄДРПОУ 12___________________
Р/Р: ___________________,
МФО: ___________________ в ___________________

Юридична адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________, ___________________

Поштова адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________, ___________________

Тел: , Факс: ,
E-mail:

Підписи сторін

Товариство з обмеженою відповідальністю “Тутхост”
директор
_________________ / Семенюк Денис Павлович /
Компанія ТОВ
___________________
_________________ / ___________________ /