ДОГОВІР № 9999
на надання послуг оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

м. Київ

2022-04-12

ФОП Семенюк Денис Павлович (далі – “ВИКОНАВЕЦЬ”), в особі директора Семенюка Дениса Павловича, що діє на підставі відомостей у ЄДР 26.07.2006 № 2 073 000 0000 0000 007878, зареєстрований як фізична особа – підприємець, і Фізична особа (далі – “ЗАМОВНИК”), уклали цей Договір про таке.

Терміни та визначення

Сайт – сукупність www сторінок, доступних в Інтернеті за протоколами HTTP, HTTPS

Хостинг – послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів сайту на сервері ВИКОНАВЦЯ.

Доменне ім ‘я – це певна буквена послідовність, що позначає ім’я сайту або використовується в іменах електронних поштових скриньок, воно має починатися і закінчуватися буквою латинського алфавіту або цифрою. Проміжними символами можуть бути літери латинського алфавіту, цифри або дефіс.

Реєстрація доменного імені – внесення до Реєстру інформації про доменне ім’я.

Реєстр – централізована сукупність баз даних доменів, що містить інформацію про зареєстровані доменні імена.

СПАМ – масова розсилка повідомлень електронної пошти та інших, переважно рекламного характеру, людям, які не висловили бажання її отримувати.

Виділений сервер (СЕРВЕР) – сервер, що належить ВИКОНАВЦЮ, ресурси якого надаються в розпорядження ЗАМОВНИКА.

ОС – операційна система.

ПЗ – програмне забезпечення.

IP адреса – адреса пристрою в мережі Інтернет.

Обліковий запис (акаунт) – дані про ЗАМОВНИКА зазначені в “особистому кабінеті”.

Трафік – обсяг інформації, що передається мережею.

Дорвеї – це спам-ресурси (сайти) створені виключно для перенаправлення відвідувачів на інший сайт.

Лінкатори – система автоматичного обміну посиланнями між сайтами учасниками.

Центр підтримки – система для систематизації та обробки запитів клієнтів, знаходиться за адресою https://my.tuthost.ua

Білінг (особистий кабінет) – облікова система, для обробки та систематизації інформації щодо розрахунків з клієнтом, знаходиться за адресою https://my.tuthost.ua

Сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://tuthost.ua. Доступ до веб-сайту мають усі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, відповідно до додатка ______, який є невід’ємною частиною цього Договору. У подальшому за бажанням ЗАМОВНИК може замовити інші послуги, шляхом укладення Додаткової угоди, яка буде невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Перелік послуг, ЗАМОВНИК послуг, їх тарифікація, особливості надання послуг і технічні властивості, а також порядок надання послуг визначені в Додатках.

1.3. При виконанні та/або тлумаченні цього Договору Сторони зобов’язуються керуватися чинним законодавством України.

1.4. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення ЗАМОВНИКА, як в офісі Виконавця, так і з виїздом до ЗАМОВНИКА, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість Послуг, що надаються ЗАМОВНИКУ за цим Договором, вказується на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ.

2.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України.

2.3. Оплата вноситься ЗАМОВНИКОМ протягом 7 (семи) банківських днів з моменту укладення цього договору за перший період надання послуги (починається з дати укладення цього договору до аналогічного числа наступного місяця). Кожна наступна оплата (чергові платежі) здійснюється Замовником до закінчення оплаченого періоду у відповідному місяці.

2.4. Оплата здійснюється на підставі виставленого Виконавцем рахунку.

2.5. За відсутності своєчасної оплати ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити надання Послуг.

2.6. При ненадходженні платежів за надані за цим Договором послуги протягом одного календарного місяця з моменту реєстрації ЗАМОВНИКА на сайті (якщо йдеться про перший платіж за договором) або з моменту закінчення оплаченого періоду (якщо мова йде про вторинні платежі за Договором) ВИКОНАВЕЦЬ має право видалити всі файли ЗАМОВНИКА, що зберігаються на сервері ВИКОНАВЦЯ. Обліковий запис ЗАМОВНИКА і доступ до панелі управління при цьому зберігаються на термін, тривалість якого визначається ВИКОНАВЦЕМ. Згодом обліковий запис і інформацію, пов’язану з ним, може бути видалено, а доступ до панелі управління заблоковано.

2.7. ВИКОНАВЕЦЬ має право зараховувати кошти, помилково переведені ЗАМОВНИКОМ на його рахунок, як авансові платежі за надані за цим договором послуги.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

3.1.1. Надавати Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього.

3.1.2. Забезпечити безперебійне функціонування і моніторинг працездатності свого обладнання, задіяного в наданні Послуг, протягом усього терміну дії Договору, за винятком випадків планового технічного обслуговування, а також робіт, викликаних збоями в роботі обладнання або програмного забезпечення. Попередження про заплановані технічні відключення проводиться в строк не менше ніж за 24 години до запланованого відключення.

3.1.3. Надавати консультації електронною поштою з питань надання послуг та налаштування програмного забезпечення, яке надається ЗАМОВНИКУ.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

3.2.1. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право переносити віртуальний сервер замовника між технічними майданчиками ВИКОНАВЦЯ з попереднім повідомленням ЗАМОВНИКА.

3.2.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити обслуговування ЗАМОВНИКА або розірвати договір у беззастережному порядку без відшкодування вартості послуг у таких випадках:

(А) розміщення на своєму віртуальному сервері інформації, що ображає честь і гідність інших людей.

(Б) розміщення на своєму віртуальному сервері інформації еротичного чи порнографічного характеру.

(В) розміщення на своєму віртуальному сервері інформації, яка суперечить законодавству України.

(Г) за рішенням уповноваженої державної установи, відповідно до законодавства України.

(Д) порушення норм користування Мережею.

(Е) будь-яка підтримка спаму, хакінгу, крекінгу та інших незаконних дій у мережі Інтернет;

(Ж) масова розсилка спаму з будь-якої підмережі будь-якими методами

(З) використання проксі та будь-яких програм, які використовуються для транзиту трафіку через сервер

(І) реклама сайту, розміщеному на серверах Виконавця, за допомогою спаму

3.2.3. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити обслуговування ЗАМОВНИКА або розірвати договір у беззастережному порядку з відшкодуванням вартості послуг за невикористаний час у разі, якщо створюване навантаження з боку сайтів ЗАМОВНИКА на технічні засоби ВИКОНАВЦЯ створює проблеми для функціонування таких технічних засобів або створює проблеми для клієнтів ВИКОНАВЦЯ.

3.2.4. Протягом усього строку дії договору, у разі виникнення сумнівів у достовірності наданих замовником даних, зазначених в обліковому записі та під час замовлення послуги, запросити додаткові відомості та (або) вимагати підтвердження наданих. Запит надсилається електронною поштою на контактну адресу замовника.

Якщо дані відомості не подаються Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення першого запиту:

а) відхилити заявку замовника на нову послугу;

б) припинити надання послуг Замовнику;

в) від відхилити заявку замовника на продовження строку дії послуги.

Зазначені вище обмеження можуть бути зняті протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання замовником запитаної інформації, якщо вона виявиться достовірною.

У разі ненадання необхідної інформації протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту направлення першого запиту, ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати Договір відповідно до п. 6.4. договором

3.2.5. Змінювати тарифи на надані їм послуги (тарифи і умови надання послуг, що діють на момент укладення Договору, зазначені в Додатках) в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням замовника згідно з п. 7.1. договором

3.2.6. Рекомендувати Замовнику перехід на інші тарифні плани залежно від споживаних проєктом клієнта ресурсів.

3.3 ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

3.3.1. ЗАМОВНИК зобов’язується використовувати мережу Інтернет тільки легальним способом і не переносити на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ЗАМОВНИКОМ або третьою стороною в ході використання замовниками послуг ВИКОНАВЦЯ.

3.3.2. Стежити за датою закінчення оплаченого терміну і своєчасно оплачувати надані Послуги в термін не більше 5 (п’яти) днів з моменту закінчення терміну дії попередньої оплати.

3.3.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання акта про надані послуги направити ВИКОНАВЦЮ підписаний акт про надані послуги або мотивовану відмову від прийняття послуг.

3.3.3. Повідомляти Виконавця про зміну реквізитів, зазначених при реєстрації облікового запису;

3.3.4. Зберігати конфіденційність своїх реєстраційних даних. На Замовнику в повному обсязі лежить ризик наслідків втрати авторизаційних даних.

3.3.5. Вказувати достовірні дані в білінгу, в іншому випадку ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг Замовнику відповідно до п.3.2.4. договором.

3.3.6. Дотримуватися і виконувати вимоги цього договору.

3.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання послуг відповідно до цього Договору;

3.4.2. Змінити базовий тарифний план на інший. Зміна тарифного плану відбувається відповідно до поданих заявок замовника, яка може бути відправлена електронною поштою, після здійснення відповідної доплати. Усі кошти, які не були використані на момент зміни тарифного плану, будуть перенесені на оплату нового тарифного плану.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання Договору згідно із законодавством України з урахуванням умов, встановлених Договором і Додатками, які є невід’ємною частиною цього Договору, і зобов’язуються забезпечувати конфіденційність облікових даних замовника (Набір паролів для доступу до технічних ресурсів ВИКОНАВЦЯ та інша інформація, що ідентифікує Замовника). ВИКОНАВЕЦЬ має доступ до інформації ЗАМОВНИКА, виключно з метою технічного забезпечення послуг або в разі отримання претензій третіх осіб, що стосуються його шкідливих та/або протизаконних дій, згідно з чинним законодавством України повідомити облікові дані замовника.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед замовниками або третіми сторонами за будь-які затримки, переривання, збитки або втрати, що відбуваються через:

(А) дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить ВИКОНАВЦЮ,

(Б) проблеми при передачі даних або з’єднання, що сталися не з вини ВИКОНАВЦЯ

(В) обставини непереборної сили в загальноприйнятому сенсі.

4.3. ВИКОНАВЕЦЬ не відповідає за зміст інформації, що розміщується замовником.

4.4. ВИКОНАВЕЦЬ не нестиме відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо чи опосередковано виникли в результаті використання послуги розміщення ресурсів замовника на серверах Виконавця.

4.5. При невиконанні однією зі сторін будь-якого положення цього Договору спірні питання підлягають урегулюванню шляхом переговорів. якщо вирішення спорів і розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливе, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.6. ЗАМОВНИК самостійно відповідає за зміст інформації, що передається ним або іншою особою під його мережевими реквізитами (інформація, що авторизує ЗАМОВНИКА) через мережу Інтернет та власних ресурсів ВИКОНАВЦЯ: за її достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення. ВИКОНАВЕЦЬ не відповідає за зміст інформації, що передається Замовникові мережею Інтернет і власних ресурсів ВИКОНАВЦЯ.

4.7. ЗАМОВНИК, використовуючи послуги ВИКОНАВЦЯ і мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.

4.8. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед замовниками:

4.8.1. За затримки, перебої в роботі та неможливість повноцінного використання власних ресурсів ВИКОНАВЦЯ, що відбуваються прямо чи опосередковано через дію чи бездіяльність третіх осіб та/або непрацездатністю транспортно-інформаційних каналів, що перебувають за межами власних ресурсів ВИКОНАВЦЯ.

4.8.2. За якість ліній зв’язку, якщо їх організовують інші організації.

4.8.3. За отриманий прибуток і упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, яких зазнав замовник у період використання або невикористання послуг ВИКОНАВЦЯ.

4.8.4. За відображення сайтів у разі, якщо ЗАМОВНИК використовує несертифіковане обладнання.

4.8.5. За шкоду будь-якого роду, понесені Замовником через розголошення, втрату або неможливість отримання останніми своїх облікових даних. Будь-яка особа, яка повідомила паролі та іншу конфіденційну інформацію, що вимагається для ідентифікації замовника, або використовує ці дані для авторизації в білінгу, розглядається як його представник і діє від його імені.

4.9. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж і ресурсів, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за нормальне функціонування Мережі Інтернет або її частин, рівно, як і за їхню доступність для замовника. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність і не дає гарантій на будь-яку інформацію, товар або послуги, отримані через мережу Інтернет, у тому числі, якщо вони розміщені на власних ресурсах ВИКОНАВЦЯ.

4.10. Будь-які послуги, що надаються Замовнику Виконавцем, пов’язані з функціонуванням Мережі Інтернет, як на технічних ресурсах ВИКОНАВЦЯ, так і за їх межами. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за зміну властивостей, функцій і якості послуг, що надаються замовникам, якщо такі явно не описані в Договорі. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість, безпомилковість і відсутність шкідливих компонентів у використовуваному на серверах ВИКОНАВЦЯ та інших серверах Мережі Інтернет або пропонованому Замовникові програмному забезпеченні, якщо таке не розроблене самим Виконавцем.

4.11. ЗАМОВНИК приймає на себе повну відповідальність і всі ризики, пов’язані з використанням Мережі Інтернет через ресурси та/або послуги ВИКОНАВЦЯ.

5. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Послуги, що надаються Виконавцем, повинні використовуватися тільки для законних цілей. Нелегальні дії включають у себе (але не обмежуються далі переліченими): поширення наркотиків, спроби несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, піратство (розповсюдження матеріалів у порушення авторських прав), проведення азартних ігор, приведення схем обману, порушення законодавства України.

5.2. Під час розміщення змісту, інформації та файлів на технічних ресурсах ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИК зобов’язаний керуватися законодавством України

5.3. Не дозволяється запуск і розміщення на серверах Виконавця резидентних програм без попереднього узгодження з технічними службами. Не допускається систематичне перевищення допустимого навантаження на процесорні ресурси сервера, на якому розташовані сайти Замовника. Ці дії (але не обмежуючись ними) розцінюються як завдання шкоди іншим клієнтам і самому ВИКОНАВЦЮ. У разі перелічених вище порушень ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити повністю або частково надання послуг клієнту (з наступним повідомленням про це протягом 24 годин).

5.4. ЗАМОВНИК зобов’язаний стежити за захищеністю й актуальністю використовуваного в роботі свого обладнання ПЗ, своєчасно проводити оновлення версій ПЗ або вносити зміни в конфігурації згідно з вказівками та вимогами, що публікуються розробниками ПЗ та/або службами безпеки Інтернет. ЗАМОВНИК зобов’язаний припиняти випадки несанкціонованого доступу до використовуваних програмних і апаратних засобів і не допускати використання своїх або надаваних ВИКОНАВЦЕМ ресурсів для спроб несанкціонованого доступу до інших ресурсів мережі Інтернет. Зокрема, ЗАМОВНИК НЕ повинен допускати на своєму обладнанні таких ситуацій:

(А) із сервера виходять пакети з невірною адресою джерела (IP source address);

(Б) із сервера виходять пакети служби доменних імен (DNS) з навмисно спотвореними даними;

(В) на сервері присутні шкідливі програми;

(Г) на сервері присутні та/або працюють програми, спеціально призначені для здійснення несанкціонованого доступу до інформації;

(Д) із сервера відправляються повідомлення електронної пошти від імені адрес, які не належать до мережі (домену) замовника;

(Е) програмне забезпечення сервера використовує паролі, що встановлюються за замовчуванням.

(Ж) сервер використовується для активних і пасивних розсилок (поштових, месенджери тощо) повідомлень рекламного характеру (СПАМ).

(З) умисне використання в e-mail чужої, неправильної або неіснуючої зворотної адреси відправника; mailbombing (відправлення в одну поштову скриньку безлічі однакових e-mail) і підписку кого-небудь на лист розсилки без згоди цієї персони.

(І) сервер використовується для реклами СПАМА, поширення списків e-mail адрес, містить посилання на подібну інформацію.

5.5. З метою перевірки дотримання вимог безпеки ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право періодично проводити сканування сервісів і серверів Замовника за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення за умови не нанесення шкоди його обладнанню та інформації, що міститься на ньому. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний сповіщати замовника про виявлені при таких перевірках уразливості, а ЗАМОВНИК зобов’язаний вживати заходів до їх усунення.

5.6. У випадках порушення замовниками умов цього розділу або виявлення грубих порушень вимог щодо захисту інформації, що створюють загрозу для функціонування інших (що не належать Замовнику) ресурсів локальної або глобальної комп’ютерної мережі, ВИКОНАВЕЦЬ має право провести повне або часткове блокування послуги, заблокувати використання обладнання або окремих сервісів чи ресурсів замовника, які порушують вимоги безпеки. При цьому ЗАМОВНИК повинен бути сповіщений про блокування протягом доби.

При блокуванні термін дії послуги не змінюється, кошти замовника не повертаються. Робота віртуального web-сервера Замовника може бути припинена ВИКОНАВЦЕМ без попереднього попередження замовника у випадках, що спричинили або можуть спричинити, на думку ВИКОНАВЦЯ, порушення або загрозу порушення працездатності системи надання послуг ВИКОНАВЦЯ.

Блокування знімається протягом 3 діб після усунення зазначених порушень.

5.7. У разі отримання від третьої сторони мотивованих претензій з приводу того, що інформаційний вміст сервера Замовник порушує чинне законодавство, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право призупинити надання послуг у частині, що стосується поширення зазначеного інформаційного вмісту. Про всі вжиті заходи ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний інформувати замовника протягом 3 робочих днів.

5.8. На серверах Виконавця заборонено розміщувати сайти, що містять: веб-чаті; IRC; top-сайти; mp3-сайти; порнографію і будь-які матеріали сексуального характеру, текстові, графічні, аудіо та відеоматеріали або посилання на них, що містять будь-які форми непристойності й насильства, навіть якщо вони легальні; crack/hack сайти; файлові архіви, дорвеї та лінкатори.

При виявленні перерахованих вище фактів ВИКОНАВЕЦЬ має право відключати такі сервери і розірвати договір із замовником в односторонньому порядку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання.

6.2. Договір укладається строком на один рік і автоматично продовжується на наступний рік, при продовженні послуг. Договір залишається чинним у разі зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включно, але не обмежуючись, зі зміною власника, організаційно-правової форми та ін.

6.3. Договір може бути розірваний у будь-який час за згодою Сторін.

6.4. У разі істотного порушення однією зі Сторін умов цього Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово (можливо електронним листом за e-mail) повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору.

6.5. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою замовника, за відсутності прямої провини ВИКОНАВЦЯ, після закінчення оплаченого періоду шляхом відмови від передоплати послуг/робіт за наступний період або на підставі повідомлення, викладеного в письмовій формі.

6.6. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право на розірвання цього Договору за власною ініціативою шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення. Договір вважатиметься розірваним по закінченні 30 календарних днів з моменту отримання замовником зазначеного повідомлення, якщо ЗАМОВНИК не повідомив ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі про свою незгоду розірвати цей договір протягом 25 календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення.

6.7. У разі якщо протягом 30 днів після закінчення сплаченого періоду і блокування облікового запису, від замовника не надходить оплати або письмового повідомлення про бажання продовжити Договір, то Договір автоматично вважається розірваним, а акаунт клієнта видаляється з сервера.

6.8. При розірванні Договору з ініціативи замовника невикористана частина авансу Замовнику не повертається.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У разі внесення змін до Договору або Додатків до цього договору ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє ЗАМОВНИКА в письмовій формі не менше ніж за 15 (П’ятнадцять) календарних днів до набрання чинності вищезазначеними змінами. У разі незгоди Замовника з внесеними змінами, він має право в односторонньому порядку відмовитися від Послуг, надіславши письмове повідомлення про своє бажання розірвати Договір протягом 15 (П’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання повідомлення, у цьому випадку Договір припиняє свою дію з моменту набрання чинності змін. При отриманні Виконавцем офіційного повідомлення, після набрання чинності змінами, Договір припиняє свою дію з моменту отримання цього повідомлення. послуги, одержувані Замовником з дня набрання чинності змін до дати отримання такого повідомлення включно, виявляються з урахуванням внесених змін.

Відсутність протягом 10 (десяти) календарних днів письмової відмови продовжити роботу на нових умовах вважається згодою замовника із зазначеними змінами

7.2. Уся інформація про передбачувані зміни публікується на сайті ВИКОНАВЦЯ. Усі види повідомлень електронною поштою відправляються Виконавцем на адреси електронної пошти, зазначені в білінгу, і визнаються Сторонами офіційним листуванням у рамках цього Договору.

7.3. Договір залишається чинним у разі зміни реквізитів Сторін, включно зі зміною найменування Сторін, місцезнаходження та ін. У разі зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 10-денний строк повідомити про це одна одну. При цьому ЗАМОВНИК зобов’язаний повідомити ВИКОНАВЦЯ шляхом направлення повідомлення електронною поштою, а ВИКОНАВЕЦЬ – шляхом розміщення відповідної інформації в білінгу, а також направленням повідомлення електронною поштою.

7.4. Цей Договір складено українською мовою, у двох (2) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. Договір містить остаточні і повні умови угоди Сторін і замінює все попереднє листування і попередні переговори Сторін щодо його предмета.

7.5. Усі спірні питання підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо вирішення спорів і розбіжностей шляхом переговорів неможливе, сторони домовилися, що розгляд спорів, пов’язаних з виконанням цього договору, здійснюється в суді за місцем укладення цього договору.

Місцем укладення договору вважається місце знаходження Виконавця.

У питаннях, не врегульованих договором, сторони керуються законодавством України.

7.6 Сторони за цим Договором визнають юридичну силу текстів документів отриманих засобами електронної пошти та через особистий кабінет.

7.7. У разі виникнення у Сторін сумнівів в отриманні та (або) відправленні повідомлень електронною поштою та іншим діям, пов’язаним з використанням інтерфейсів Замовник, достовірним доказом перерахованих вище подій буде інформація, що міститься у ВИКОНАВЦЯ і збережена його архівною службою.

7.8. На серверах Виконавця встановлені обмеження, покликані не допустити перевищення клієнтами встановлених лімітів на використання ресурсів, з метою забезпечити нормальні умови роботи для всіх клієнтів.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань, якщо невиконання (неналежне виконання) було викликане обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами).

8.2. Про настання обставин непереборної сили сторона, виконанню зобов’язань якої перешкоджають відповідні обставини, повідомляє іншу сторону протягом трьох днів з моменту виникнення таких обставин.

8.3. Строк виконання зобов’язань пропорційно переноситься на строк дії обставин непереборної сили та їх наслідків, якщо інше не буде передбачено додатковою угодою сторін.

9. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ

9.1. Служба технічної підтримки забезпечує працездатність сервісів і при цьому здійснює обробку заявок, що надійшли від клієнтів електронною поштою або через центр підтримки.

9.2. Служба технічної підтримки не зобов’язана здійснювати консультування з питань програмування, веб-дизайну, налаштувань скриптів і програм клієнта. Подібні консультації можуть надаватися за додатковою домовленістю.

9.3. Запити по інших каналах (зокрема, месенджери) не є офіційними. Месенджери й аналогічні засоби розглядаються лише як засіб особистого спілкування.

9.4. Перш ніж надіслати запитання в технічну підтримку, ознайомтеся з відповідями на часті запитання в нашій базі знань.

9.5. Під час звернення до служби підтримки завжди вказуйте свій логін і сайт, щоб не доводилося витрачати час на уточнення цієї інформації.

9.6. Роблячи запит у технічну підтримку, зберіть найповнішу інформацію про вашу проблему, бажано із зазначенням отриманих помилок.

9.7. Запити на зміну даних або налаштувань приймаються тільки з контактної адреси електронної пошти, зазначеної в білінгу.

10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Підписуючи цей договір, ЗАМОВНИК дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування).
Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання клієнтом послуг, що надаються сервісом.

10.2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується обробляти персональні дані клієнта в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

10.3. ЗАМОВНИК погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право обмежити доступ до його персональних даних з метою передачі (у тому числі транскордонної) іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен.

10.4. Так само клієнт погоджується з тим, що ВИКОНАВЕЦЬ має право передати його дані іншим суб’єктам ринку реєстрації доменних імен в знеособленому вигляді.

10.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення клієнтом відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу сервісу. При цьому ЗАМОВНИК згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки:

(а) відмова з боку ВИКОНАВЦЯ в наданні послуг, унаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних

(б) видалення доменного імені, у разі неможливості його супроводу без наявності у сервісу таких даних

10.6. Клієнт цією згодою доручає Виконавцю як Реєстратору опублікувати свої персональні дані в базах даних відповідних сервісів у відкритому доступі в Інтернет, необхідних для роботи сервісів, служб, доменів.

10.7. Клієнт погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані іншому Реєстратору або Адміністратору публічного домену, в разі, якщо виконувана операція вимагає ідентифікації клієнта як власника доменного імені.

10.8. Права клієнта по відношенню до його персональних даних визначені в ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”.

11. КОНТАКТНІ ДАНІ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬЗАМОВНИК
ФОП Семенюк Денис Павлович
ІПН: 3046317358, ЄДРПОУ 3046317358,
Р/С: UA733052990000026004005018698 у ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”,
МФО: 305299

Юридична адреса: 03087, Україна, Київ, вул. Іскрівська 7, кв. 19

Поштова адреса: 03087, Україна, Київ, а/с 66

Тел: +380 (44) 332-30-50, Факс: +380 (44) 489-16-19
Фізична особа

Паспорт:

Поштова адреса: ___________________, Україна, ___________________, ___________________, ___________________

Тел:
E-mail: fiz@tuthost.ua

Підписи сторін

ФОП Семенюк Денис Павлович
Директор
_________________ /Семенюк Денис Павлович/


_________________ /Фізична особа/

Додаток № 1 (віртуальний хостинг) до договору № 9999 від “12” квітня 2022 р.

м. Київ

“12” квітня 2022 р.

1. опис послуги

Виконавець за дорученням Замовника розміщує його веб-сайти на своєму сервері, а також надає послуги з приймання, зберігання і пересилання електронних повідомлень відповідно до протоколів SMTP, IMAP4, POP3, а також надає додаткові послуги. Тарифи поштового хостингу не передбачають розміщення веб-сайту.

Послуги хостингу будуть надані протягом доби з моменту надходження на рахунок ВИКОНАВЦЯ першого авансового платежу, за обраним тарифним планом на термін оплачених місяців.

2. особливості надання послуг

ЗАМОВНИК самостійно створює, модифікує і видаляє поштові скриньки, сайти, бази даних на сайті через панель управління, що надається Виконавцем.

Виконавець самостійно обирає ПЗ, що використовується для надання послуг, і налаштовує його так, щоб налаштування задовольняли більшість клієнтів.

На серверах Замовника діють такі обмеження:

2.1. Межі дискового простору клієнта визначаються відповідно до тарифного плану. У сумарний обсяг дискового простору включаються всі ресурси клієнта.

2.2. Максимальне навантаження клієнта на сервер не має перевищувати 3% від усіх ресурсів сервера.

2.3. На наших серверах PHP використовується як модуль apache

2.4. Використання скриптів за замовчуванням обмежене такими лімітами:

* максимальний час виконання скрипта – 120 секунд;

* максимальна кількість процесів – від 20 (залежить від тарифу);

* максимальна кількість відкритих файлів на один процес – 20;

* максимальний розмір файлу – 150Мб;

* директива disable_functions – exec, passthru, proc_open, proc_close, shell_exec, system, popen;

* enable_dl – OFF;

2.5. База даних MySQL має такі обмеження:

* максимальна кількість одночасних з’єднань із сервером БД MySQL – від 30 (залежить від тарифу)

2.6. На пошту введено такі обмеження:

* максимальний розмір вкладення до email – 20M;

* відправка не більше 1500 листів за 24 години;

2.7. Обмеження на використання ftp-сервера:

* Максимальна кількість підключень по ftp з однієї IP-адреси – 3;

2.8. У разі перевищення лімітів процеси, що спричиняють перевантаження, можуть бути відключені.

2.9. У разі якщо подібне перевищення лімітів відбувається систематично і клієнт не вживає заходів щодо зміни ситуації, після попередження ресурс може бути заблокований.

2.10. У разі якщо подібне перевищення лімітів призводить до порушення роботи сервісів, ресурс може бути заблокований без попередження.

2.11. Забороняється запуск cron завдань з періодичністю частіше, ніж 1 раз на 1 годину.

2.12. Поштові скриньки, можливо, створювати тільки за умови існування на обліковому записі Замовника домену, у якого вказані сервери імен ЗАМОВНИКА ns1.tuthost.com і ns2.tuthost.com. В іншому випадку коректна робота електронної пошти не гарантується.

2.13. Можливість віддаленого підключення до MySQL сервера надається за запитом і виключно для обслуговування бази даних.

Виконавець забезпечує резервне копіювання інформації (файли сторінок, бази даних) Замовника, розміщеної на потужностях ВИКОНАВЦЯ, з метою її відновлення в разі втрати.

Резервування створюються раз на добу і раз на тиждень, зберігаються окремо і надаються замовнику на вимогу протягом 12 годин з моменту надходження запиту.

3. інші умови

3.1. Цей Додаток складено і підписано у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін, є невід’ємною частиною Договору і набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами.

Підписи сторін

ФОП Семенюк Денис Павлович, директор
_________________ /Семенюк Денис Павлович/
,
_________________ /Фізична особа/

Додаток № 2 (реєстрація доменів) до договору № 9999 від “12” квітня 2022 р.

1. опис послуги

1.1. Виконавець на підставі заявок Замовника, з урахуванням особливостей, встановлених розділом 3 Договору, надає послуги з реєстрації та підтримки доменних імен (далі – “Послуги”), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити ці Послуги відповідно до умов цього Договору.

Реєстрація доменного імені – занесення інформації про домен та його Адміністратора до центральної бази даних з метою забезпечення унікальності використання домену, а також отримання прав на адміністрування домену.

1.2. Виконавець на підставі заявок Замовника надає додаткові послуги зі встановлення та налаштування первинного (Primary) DNS і вторинного (Secondary) DNS на сервері ВИКОНАВЦЯ.

1.3. Виконавець зробить усі залежні від нього дії для реєстрації обраного ЗАМОВНИКОМ доменного імені. При цьому він не гарантує Замовникові, що вибране ним доменне ім’я не буде зайнято третьою стороною за час виконання технічних процедур з реєстрації.

1.4. Сторони визнають обов’язковість таких документів у чинній на момент вчинення юридичних дій редакції (далі – “Регламентуючі документи”), включно зі встановленим у них порядком їх зміни:

  1. Правила домену .UA [https://hostmaster .ua/policy/ua]
  2. Регламент домену .COM.UA [https://hostmaster .ua/policy/?com.ua]
  3. Регламент домену .KIEV.UA [https://hostmaster .ua/policy/?kiev.ua]
  4. Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster .ua/policy/2ld.ua]
  5. Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster .ua/2ld /]
  6. Правила реєстрації та використання доменних імен у домені .УКР [http://uanic .net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr /]
  7. Правила реєстрації доменних імен у доменах .RU та РФ [http://www .cctld.ru/ru/docs/rules.php]
  8. Права та обов’язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www .icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits]
  9. Регламент публічного інтернет-сервісу WHOIS https://hostmaster.ua/services/
  10. Політика вирішення доменних спорів у домені .UA https://hostmaster.ua/policy/ua-drp/

1.5. Реєстрація доменних імен проводиться відповідно до Договору, цього Додатка та регламентуючих документів.

2. особливості надання послуг з реєстрації доменних імен

2.1. Домен вважається зареєстрованим, а Послуга з реєстрації домену наданою з моменту присвоєння домену, що реєструється, в Реєстрі статусу зареєстрованого (REGISTERED).

2.2. Послуга з продовження реєстрації домену вважається наданою в момент внесення до Реєстру відомостей про продовження реєстрації. При цьому реєстрація домену продовжується на 1 (Один) рік від раніше встановленої дати закінчення терміну реєстрації домену.

2.3. За цим Договором ЗАМОВНИК має право зареєструвати будь-яку кількість доменів на своє ім’я. Адміністратором реєстрованих доменів є особа, зазначена представником замовника через сайт ВИКОНАВЦЯ як адміністратор домену.

2.4. Послуги з реєстрації та підтримки доменних імен другого рівня в домені UA надаються тільки в разі наявності однойменної торговельної марки і після надання Підтверджуючих документів.

2.5. ЗАМОВНИК самостійно стежить за поточним станом інформації про домени та об’єкти, зареєстровані ним у базі даних ВИКОНАВЦЯ.

Підписи сторін

ФОП Семенюк Денис Павлович
Директор
_________________ /Семенюк Денис Павлович/
,
_________________ /Фізична особа/