Політика конфіденційності

Уважно прочитайте цей документ перед його прийняттям!

Ця Політика конфіденційності встановлює порядок та особливості обробки даних користувачів Послуг TutHost (“Користувачі”).

Цей документ (“Політика”) є невід’ємною частиною Угоди про використання Послуг TutHost. Користуватися Послугами TutHost без ухвалення умов цієї Політики неможливо.

TutHost має право в будь-який момент в односторонньому порядку змінити умови цієї Політики шляхом розміщення нової редакції зміненого документа на Інтернет-сайті TutHost у розділі “Документи”.

Терміни та визначення, що використовуються в цій Політиці, використовуються в тому значенні, яке їм надано в Угоді на використання Послуг TutHost, якщо інше прямо не встановлено цією Політикою.

1. Цілі обробки даних

Випадками надання Користувачем даних є, зокрема, реєстрація на Інтернет-сайті TutHost, отримання доступу до Особового рахунку Користувача, укладання ліцензійних та інших договорів, можливість укладання яких прямо передбачена функціоналом Послуг TutHost, а також такі випадки:

 • Участь в рекламних та маркетингових акціях, що проводяться TutHost;
 • При надсиланні запитів, листів або здійснення інших видів контактів з TutHost;
 • При використанні додаткових спеціальних сервісів, якщо це передбачено функціоналом Послуг TutHost та інтерфейсом Інтернет-сайту TutHost.

Дані Користувача обробляються в таких цілях (включаючи, але не обмежуючись):

 • Укладання та виконання Угоди про використання Послуг TutHost;
 • Надання можливості створення та подальшого використання та управління Особовим рахунком;
 • Взаємодія між Користувачами для отримання коментарів щодо Послуг TutHost, здійснення підтримки Програмних продуктів; направлення повідомлень щодо Послуг TutHost та Програмних продуктів;
 • Аналіз ефективності Послуг TutHost та Програмних продуктів;
 • Прийом, обробка та перевірка платежів;
 • Надання технічної підтримки Користувачів;
 • Інформування про майбутні події, пов’язані з Послугами TutHost та Програмними продуктами, їх оновленнями та іншими аналогічними подіями.

2. Дані про користувачів, що збираються та обробляються TutHost

Дані, які збирає та обробляє TutHost (її афілійовані особи) можуть включати (не обмежуючись):

 • Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Користувача (представника Користувача, співробітника Користувача або іншої особи, уповноваженої Користувачем здійснювати фактичні дії з Особовим рахунком Користувача при використанні Послуг TutHost);
 • Паспортні дані Користувача;
 • Адреса реєстрації (фактичного проживання) Користувача;
 • Адреса електронної пошти;
 • Логін Користувача;
 • Посада представника Користувача, співробітника Користувача або іншої особи, уповноваженої Користувачем здійснювати фактичні дії з Особовим рахунком Користувача при використанні Послуг TutHost;
 • Контактний телефон.

TutHost може також збирати дані Користувача, пов’язані з його IP-адресою, статистичну інформацію про вчинені Користувачем дії при використанні Послуг TutHost, унікальні ідентифікатори Користувача, що автоматично генеруються при використанні Послуг TutHost, дані білінгу про скоєні Користувачем транзак з якої здійснюється доступ до Послуг TutHost, а також інші відомості про Користувача.

TutHost використовує файли cookie на веб-сайті TutHost.

Файли cookie являють собою текстові файли, зазвичай невеликого розміру, або фрагменти інформації, які можуть зберігатися в пам’яті комп’ютера Користувача, коли він відвідує сайт TutHost.

TutHost використовує на своєму Інтернет-сайті тимчасові (сесійні) та постійні файли cookie. Тимчасові файли відрізняються тим, що видаляються після того, як Користувач закриває свій веб-браузер, в той час як постійні файли залишаються в пам’яті комп’ютера до того моменту, коли вони будуть видалені вручну або до закінчення терміну зберігання.

Користувач може змінити налаштування свого веб-браузера таким чином, щоб вже збережені файли cookie були видалені, а нові файли cookie не зберігалися (докладна інформація про це міститься, як правило, у посібнику з використання кожного конкретного веб-браузера).

У разі видалення файлів cookie та/або налаштування веб-браузера таким чином, щоб нові файли cookie не зберігалися, деякі або всі можливості веб-сайту TutHost та Послуг TutHost можуть бути недоступними.

4. Використання, розповсюдження та передача даних

TutHost може комбінувати (зливати, зрощувати) та використовувати скомбіновані дані Користувача з іншою інформацією для забезпечення, управління та розвитку Послуг TutHost. TutHost має право надавати дані Користувачів своїм афілійованим особам/партнерам, якщо це необхідно для надання Послуг TutHost, не запитуючи згоди Користувача на таку передачу.

Крім того, дані Користувачів можуть бути надані третім особам у таких випадках:

 • Коли це необхідно з метою дотримання законодавства, наприклад, розслідування випадків шахрайства під час здійснення платежів та здійснення будь-якої іншої незаконної діяльності;
 • Коли є обґрунтовані підозри на потенційне або існуюче порушення прав TutHost, її афілійованих осіб/партнерів з метою захисту прав потерпілої сторони;
 • У випадках порушення прав інтелектуальної власності.

5. Зберігання даних

Період зберігання даних становить термін, протягом якого надаються Послуги TutHost, якщо інший термін не передбачений чинним законодавством (наприклад, з метою ведення бухгалтерського обліку або дотримання податкового законодавства).

6. Інші обов’язки сторін

Користувач є відповідальним за повноту та достовірність наданих їм даних. У разі наявності невідповідностей та/або некоректності у наданих Користувачем даних, вони мають бути змінені, у тому числі шляхом звернення до фахівців TutHost, як це зазначено у розділі Контактна інформація.

TutHost має право при видаленні та/або зміні даних Користувача, зберігати ті дані, які необхідні для цілей дотримання чинного законодавства, забезпечення безпеки та ефективності Послуг TutHost.

7. Контактна інформація

Товариство з обмеженною відповідальністю “Тутхост”
ІПН: 376430626585, ЕДРПОУ 37643061,
№ свідоцтва НДС 200131746
IBAN: UA753052990000026005005016882, МФО: 305299 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Юридична адреса: 03069, Украина, Київ, вул. Гайова 14

Поштова адреса: 03087, Украина, Київ, А/С 86

Тел: +380 44 3910955